Nu är det bråttom...

Vi erbjuder dig ett koncept som förutom gott kaffe även ger ditt företag ett ökat miljöåtagande och en bra miljöprofil.

Det här gör vi

Vi som så många andra bryr oss om vår miljö. Var och en måste agera utefter sin egen förmåga och vilja. Vi på JOBmeal både kan och vill göra goda insatser för att minska vår påverkan på miljön. 
Vårt miljökoncept heter Ecom.

 

Vi kan hjälpas åt
Teckna ett Ecom-avtal idag så bidrar du till en minskad miljöpåverkan både genom lägre CO2-utsläpp och mindre energiförbrukning.

 

Detta är Ecom

 • Vi investerar i en energisnål helt anpassad efter ditt företags behov. Du väljer om du vill ha hela bönor eller malet kaffe.
 • En automat från Spengler kan halvera elförbrukningen jämfört med motsvarande automater.
 • Våra säljare berättar gärna mer om hur mycket du kan spara på den lägre energiförbrukningen.
 • Du förbinder dig att endast använda certifierade automatprodukter när så är möjligt.
 • Miljöpremie, det vill säga första påfyllningen av ingredienser är kostnadsfri.
 • Vi har fastställda serviceturer för hygienservice och leverans av varor.
 • Leveranser och månadsservice sker vid samma tillfälle, vilket ger minskade CO2-utsläpp och därigenom mindre miljöpåverkan.
 • Hygienisk och teknisk förebyggande service iingår i konceptet utan extra kostnader.

 

Ecom ger

 • Bättre sociala förhållande för kaffeodlarna, plantagearbetarna och deras familjer.
 • Miljövänligare odlingar eftersom du köper certifierade produkter.
 • Lägre CO2-utsläpp
 • Förbättrad återväxt i utsatta områden.
 • I förlängningen en bättre miljö för människor, djur och växtlighet.

 

Kontakta våra säljare för mer information om Ecom. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.