JOBmeal Skövde - Miljökoncept

Riktigt gott kaffe med gott samvete! Med en energisnål kaffemaskin och ett krav- och rättvisemärkt kaffe har vi tagit fram vårt miljökoncept.

Om alla kaffeautomater i Sverige byts ut mot vår Spengler skulle elanvändningen minska med 82 800 000 kWh, vilket motsvarar elanvändningen i cirka 2 000 eluppvärmda villor. 
(Källa:
Energimyndigheten)

Detta är Ecom

 

 • Vi investerar i en energisnål automat helt anpassad efter ditt företags behov. Du väljer om du vill ha hela bönor eller malt kaffe.
 • En automat från Spengler kan halvera elförbrukningen jämfört med motsvarande automater. Vi berättar gärna mer om hur mycket du kan spara på den lägre energiförbrukningen.
 • Du förbinder dig att endast använda certifierade automatprodukter när så är möjligt.
 • Miljöpremie, dvs första påfyllningen av ingredienser är kostnadsfri.
 • Leverans sker med moderna bilar som använder miljödiesel, gas eller etanol. Detta, tillsammans med förare som är utbildade i eco-driving, bidrar till lägre CO2-utsläpp.
 • Vi har fastställda serviceturer för hygienservice och leverans av varor.
 • Leveranser och månadsservice sker vid samma tillfälle, vilket ger mindre miljöpåverkan och därigenom lägre CO2-utsläpp.
 • Hygienisk och teknisk förebyggande service ingår i konceptet utan extra kostnad.

 

Ecom ger

 • Bättre sociala förhållande för kaffeodlarna, plantagearbetarna och deras familjer.
 • Miljövänligare odlingar eftersom du köper certifierade produkter.
 • Lägre CO2-utsläpp
 • En bättre återväxt i utsatta områden.
 • I förlängningen en bättre miljö för människor, djur och växtlighet.