Vårt miljökoncept Ecom – kaffe med miljö i fokus

JOBmeal erbjuder dig ett koncept som förutom gott kaffe även ger ditt företag ett ökat miljöåtagande och en bra miljöprofil. Vi som många andra bryr oss om vår miljö och tillsammans kan vi göra goda insatser för att minska vår påverkan på miljön. Vårt miljökoncept heter E-com och innefattar energisnåla maskiner och klimatkompenserat kaffe.

Tecknar du ett Ecom-avtal idag så bidrar du till en minskad miljöpåverkan genom lägre CO2- utsläpp och mindre energiförbrukning. Kaffet är krav- och /eller rättvisemärkt vilket innebär bland annat bättre förhållanden för kaffeodlarna.

Vad innebär Ecom egentligen?

  • Vi investerar i en energisnål automat anpassad efter ditt företags behov. Du väljer själv om du vill ha hela bönor eller malt kaffe
  • Med en automat från Spengler kan vi halvera strömförbrukningen jämfört med motsvarande automater. Dessutom är maskinen återvinningsbar upp till 98 procent.
  • Du förbinder dig att endast använda dig av certifierade automatprodukter när det är möjligt.
  • En miljöpremie som innebär att första påfyllningen av ingredienser är kostnadsfri.
  • Våra leveranser sker med moderna bilar som använder miljödiesel, gas eller etanol.
  • De anställda har gått en kurs i EcoDriving för att lära sig att köra energisnålt.
  • Vi har fastställda serviceturer för hygien, service och leverans av varor. Hygienisk och teknisk förebyggande service ingår i konceptet utan extra kostnad.

Ecom gör skillnad

  • Bättre sociala förhållande för kaffeodlarna, plantagearbetarna och deras familjer.
  • Miljövänligare odlingar eftersom du köper certifierade produkter.
  • En bättre återväxt i utsatta områden och i förlängningen ger detta en bättre miljö för människor, djur och växtlighet.