KRAV

är i Sverige miljömärket för ekologisk mat. Syftet med ekologisk produktion är att producera livsmedel med så stor hänsyn till djur och miljö som möjligt. I korthet ska produktionen ske utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Inga genmodifierade organismer (GMO) får förekomma i produkten. Ekologiskt kaffe betalas med en premie på världsmarknaden, men det högre råvarupriset slår igenom bara i begränsad utsträckning i konsumentpriset, eftersom flera aktörer slår ut merkostnaden på hela sitt sortiment.

Rättvisemärkt

är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. En certifierad odlare ska uppfylla krav på bl.a. demokrati och organisationsrätt och på att diskriminering och barnarbete inte förekommer och får i gengäld ett minimipris för kaffet, oberoende av världsmarknadspris på den volym som efterfrågas som Fair Trade. Rättvisemärkt kaffe kan därför vara betydligt dyrare än alternativen, framför allt när världsmarknadspriserna är låga.

Rain Forest Alliance

verkar för en långsiktigt hållbar kaffeproduktion. En certifiering garanterar att råvaran är producerad under socialt acceptabla och miljövänliga förhållanden. Uthållig kaffeproduktion definieras som att Bonden driver sin gård så att han tjänar till ett anständigt liv idag och har en driftvärdig gård att överlåta till sina barn i morgon. Rainforestcertifierat kaffe importeras till Sverige och används antingen som en komponent i kaffeblandningar eller till 100% i en certifierad produkt. I det senare fallet får märket användas på förpackningen.

Utz Certified

'Good Inside' (tidigare Utz Kapeh = Gott kaffe på mayaspråket) är en i Sverige ganska ny märkning, som ska garantera att kaffet är producerat på ett från miljösynpunkt ansvarsfullt sätt och att produktionen präglas av rimliga villkor. Miljökraven är inte lika långtgående som för ekologiskt kaffe och betalningen till odlarna har ingen miniminivå. Utz är en av det ledande certifieringarna i världen. Bönderna får utbildning hur det minimerar bevattningen och energi användandet för att spara på jordens resurser. Arbetarna och deras familjer får tillgång till bostad, skola och hälsovård. Unikt för Utz är att kaffet är spårbart till de olika odlarna. Via datummärkningen och internet kan man ta reda på var de ingående kaffet har odlats och ofta hitta information om odlingen eller kooperativet i fråga.

Eu-logotypen

Nya regler om märkning av ekologisk mat inklusive kravet att skylta med den nya EU-logotypen för ekologiska produkter trädde i kraft den 1 juli 2010. Det så kallade Europalövet kommer att vara obligatoriskt på färdigförpackade ekologiska matprodukter som har producerats i någon av EU:s medelemsstater och som uppfyller de nödvändiga standarderna. Andra privata, regionala eller nationella logotyper kommer att fortsätta att visas tillsammans med EU-märket. Logotypen är fortfarande frivillig för icke förpackade och importerade ekologiska produkter. Förutom logotypen, blir det enligt de nya märningreglerna också obligatoriskt med att ange platsen produkternas ingredienser har odlats och kodnummer för det organ som har ansvaret för kontrollerna. Aköterna har en tvåårig övergångsperiod på sig att införa de nya märkningsreglerna. En annan förändring är att det för första gången införs EU-regler för ekologiskt vattenbruk. Så kontakta oss, JOBmeal när riktigt gott kaffe är viktigt...