Hållbar framtid

JOBmeals arbete för en sund värld

Hållbar framtid

Klimatkompensation

Vi är övertygade om att vi som företag måste ta ett större ansvar för vår miljö. Dessutom väljer våra kunder, konsumenter och affärspartners hellre produkter och tjänster som värnar om planeten. Om vi tillsammans hjälps åt med att ta ansvar för vår miljö blir vi alla vinnare.

Avskogning idag står för ca 17 % av det årliga tillskottet av växthusgaser till atmosfären. Av den anledningen har vi valt trädplantering som klimatkompensation. Dessutom har trädplantering andra goda effekter på miljön. Den motverkar erosion, motverkar utarmning av den biologiska mångfalden, bidrar till att förbättra kretslopp av näring och vatten samt till att göra miljön mer motståndskraftig mot störningar. Zeromission har hjälpt oss att klimatkompensera vår verksamhet, här kan du läsa mer om deras arbete www.zeromission.se.

 

Vår gröna resa

 • Vi klimatkompenserar för vår verksamhet
 • Vi erbjuder certifierade och miljömärkta produkter
 • Vi vill använda grön el på våra kontor
 • Eco-driving med el och förnyelsebart bränsle på utvalda orter
 • Kaffemaskiner som är mycket energisnåla återvinningsbara till 98%
 • WWF Vänföretag
 • ISO 14001 och 9001 certifierade
 • Vi arbetar i hållbara och miljömärkta arbetskläder
 • Vi bidrar till globala vatteninitiativet – The Water Project

 

"

 

JOBmeal U&WE
JOBmeal Zeromission
JOBmeal Enracine Taking Root

 
 

U&We är det företag som jagat rätt på våra koldioxider och räknat ihop dem åt oss.

När vi väl hade data på vårt koldioxidutsläpp kunde vi leverera denna insikt till Zeromission som i sin tur kunde åta sig att sköta vår klimatkompensation genom ett väl utvalt projekt i Nicaragua.

Vår klimatkompensation sker via återplantering av träd i Nicaragua. Trädplanteringen sker via Plan Vivo certifierade projektet CommuniTree Carbon Project.

Vattenkoncept från JOBmeal ger vatten till de som verkligen behöver det

The Water Project är ideell organisation som hjälper samhällen i Afrika söder om Sahara, som lider av brist på tillgång till rent och säkert vatten genom att tillhandahålla pålitliga vattenprojekt. The Water Project, och vattenprojekten som de initierar, bridrar till att samhällen får tillgång till rent, säkert vatten. Det motverkar också vattenkrisens framfart genom utbildning, expertis och ekonomiskt stöd för vattenprojektkonstruktion.

På JOBmeal är vi stolta över att få bidra till att öka förutsättningarna för rent vatten i vår värld, för det är en mänsklig rättighet!


Över 500 pund till The Water Projects borrhålsprojekt  i Sierra Leone

Under 2021 samlade JOBmeal tillsammans med Borg & Overström in över 500 pund till ett borrhålsprojekt i Sierra Leone som The Water Project driver. Med hjälp av donationen har The Water Project kunnat hjälpa till att ge säkert vatten och hygienutbildning till människor i Tardi och det omgivande samhället.

Genom att borra ett borrhål och installera en handpump har Tardi och det omgivande samhället försetts med mycket tillgängligt rent dricksvatten. 

Inom ramen för projektet ges också utbildningarna i hygien och sanitet som inkludera hur man gör en handsfree-handtvättstation och behovet av att hålla toaletterna rena.

Våra ISO-certifieringar

JOBmeal är sedan 2021 certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Detta arbete är ett pågående arbete som årligen följs upp. Det betyder att vi har en tydlig agenda och målbild för hur vi som företag arbetar med kvalitetsledning och miljöfrågor.

ISO är ett internationellt kvalitetsledningssystem som säkrar kvalitet inom ett företag och dess arbete. Att vi på JOBmeal är certifierat enligt ISO betyder att vi uppfyller de tuffa krav som dessa ISO-standarder kräver. För att bli certifierad måste vi genomgå en certifieringsrevision och bli godkända. Därefter görs varje år en uppföljande revision för att kontrollera att kraven upprätthålls.

Vi på JOBmeal ser många fördelar med att vara certifierade. Det gör inte bara att vi har en tydlig riktning för vår verksamhet. Det gör det även tydligt för våra kunder, samarbetspartners och anställda att vi tar dessa frågor på allvar. Att bli certifierad är en bra start, men vi vill inte nöjda oss här. Vårt arbete inom kvalitet och hållbarhet är ett ständigt pågående arbeta som syftar till att fortsätta utveckla verksamheten till det bättre.

JOBmeal har i dagsläget två ISO certifieringar:

 • ISO 9001 för kvalitetsledning
 • ISO 14001 för miljöledning