Hållbar framtid

JOBmeals arbete för en sund värld

Hållbar framtid

Klimatkompensation

Vi är övertygade om att vi som företag måste ta ett större ansvar för vår miljö. Dessutom väljer våra kunder, konsumenter och affärspartners hellre produkter och tjänster som värnar om planeten. Om vi tillsammans hjälps åt med att ta ansvar för vår miljö blir vi alla vinnare.

Avskogning idag står för ca 17 % av det årliga tillskottet av växthusgaser till atmosfären. Av den anledningen har vi valt trädplantering som klimatkompensation. Dessutom har trädplantering andra goda effekter på miljön. Den motverkar erosion, motverkar utarmning av den biologiska mångfalden, bidrar till att förbättra kretslopp av näring och vatten samt till att göra miljön mer motståndskraftig mot störningar. Zeromission har hjälpt oss att klimatkompensera vår verksamhet, här kan du läsa mer om deras arbete www.zeromission.se.

 

Vår gröna resa

  • Vi klimatkompenserar för vår verksamhet
  • Vi erbjuder certifierade och miljömärkta produkter
  • Vi vill använda grön el på våra kontor
  • Många av våra anställda har genomgått Eco-driving kurs
  • Vi erbjuder kaffemaskiner som är mycket energisnåla
  • Vi erbjuder kaffemaskiner som är återvinningsbara till 98%

 

"

 

JOBmeal U&WE
JOBmeal Zeromission
JOBmeal Enracine Taking Root

 
 

U&We är det företag som jagat rätt på våra koldioxider och räknat ihop dem åt oss.

När vi väl hade data på vårt koldioxidutsläpp kunde vi leverera denna insikt till Zeromission som i sin tur kunde åta sig att sköta vår klimatkompensation genom ett väl utvalt projekt i Nicaragua.

Vår klimatkompensation sker via återplantering av träd i Nicaragua. Trädplanteringen sker via Plan Vivo certifierade projektet CommuniTree Carbon Project.