Escowa Swan

När placering och utformning är lika viktigt som funktion och kapacitet är ett inbyggt system med fristående kran ofta ett bra
alternativ. 

Robust kranpelare i kromat utförande med 2 tappkranar och en LED-upplyst medaljong stilfullt placerat på kranens topp. Swan serverar kylt kolsyrat vatten
och stilla vatten. 

Maskinen ansluts till den befintliga vattenledningen och är utrustat med ett filter som renar vattnet från partiklar, rost, missfärgningar och andra föroreningar. Vattnet kyls ned till +7 grader för att sedan serveras. Konstruktionen är fri från synliga monteringsskruvar vilket gör de mycket rena i sitt utförande och passar in i de flesta alla miljöer. Maskinen är också återvinningsbar till 100%. Garanterat freonfritt köldmedel HFC134A, godkänt av Naturvårdsverket.