Minskat klimatavtryck

JOBmeal har en ambition om att minska utsläppen av växthusgaser för att minimera vår klimatpåverkan. Vi jobbar brett för en klimatpositiv planet genom innovation och samarbete kring hållbara lösningar.

Förnybar elektricitet

Gevalia rostas till perfektion med förnybar elektricitet i vårt kafferosteri i Gävle. På JDE arbetar vi kontinuerligt med att minska CO2-utsläppen. Vi har länge fokuserat på att minska vår klimatpåverkan och var bland annat det första kafferosteriet som övergick till gaseldad rostning.

I vårt rosteri i Gävle rostas kaffet med förnybar elektricitet från regional vattenkraft, förnybar fjärrvärme från biomassa och med fjärrkyla från flod. Vårt rosteri är även ISO 14001-certifierad och har 0% avfall till deponi.

Vi strävar mot nollutsläpp

Vi arbetar med innovation och utvecklar mer energieffektiva processer. Vi stödjer även bönder att använda sig av regenerativt jordbruk och bidrar till att förhindra avskogning.
Vi tror att kaffe globalt kan odlas på ett sätt som når netto nollutsläpp senast år 2050. Genom att samarbeta som en bransch kan vi balansera utsläppen som genereras med de som tas bort. Vi driver förändring och skapar förutsättningar för att minska våra utsläpp. Vi har satt upp mål som validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi) för att minska utsläppen inom scope 1, 2 och 3.

Årlig klimatuträkning

Arbetet med att sammanställa och följa upp vår klimatpåverkan är en viktig del i JOBmeals hållbarhetsarbete. Vi har sedan 2017 noga följt vår påverkan för att kunna säkerställa att vi följer våra uppsatta mål. Genom att varje år sammanställa hur vi presterar kan vi på ett bra sätt också bedöma hur vår verksamhet på bästa sätt kan styras i rätt riktning för en hållbar framtid.

ISO 14001 och 9001

JOBmeal är sedan 2021 certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Detta arbete är ett pågående arbete som årligen följs upp. Det betyder att vi har en tydlig agenda och målbild för hur vi som företag arbetar med kvalitetsledning och miljöfrågor.

ISO är ett internationellt kvalitetsledningssystem som säkrar kvalitet inom ett företag och dess arbete. Att vi på JOBmeal är certifierat enligt ISO betyder att vi uppfyller de tuffa krav som dessa ISO-standarder kräver. För att bli certifierad måste vi genomgå en certifieringsrevision och bli godkända. Därefter görs varje år en uppföljande revision för att kontrollera att kraven upprätthålls.

Vi på JOBmeal ser många fördelar med att vara certifierade. Det gör inte bara att vi har en tydlig riktning för vår verksamhet. Det gör det även tydligt för våra kunder, samarbetspartners och anställda att vi tar dessa frågor på allvar. Att bli certifierad är en bra start, men vi vill inte nöjda oss här. Vårt arbete inom kvalitet och hållbarhet är ett ständigt pågående arbete som syftar till att fortsätta utveckla verksamheten till det bättre.

JOBmeal har i dagsläget två ISO certifieringar:

  • ISO 9001 för kvalitetsledning
  • ISO 14001 för miljöledning

Vi strävar efter att använda grön el

Vi jobbar målinriktat med att byta till grön el i våra lokaler. Vi har i dag grön el i en stor andel lokaler.

Eco-driving med el och förnyelsebart bränsle

Vi ser till att utbilda våra förare i Eco-driving och har i dag en stor andel bilar som körs på el eller förnybart bränsle. I takt med att elbilarnas räckvidd ökar har vi ambitionen om att utöka andelen elbilar i vår bilpark.

 

Hållbara och miljömärkta arbetskläder

Vi har valt att investera i hållbara och miljömärkta arbetskläder eftersom det är det bästa för både människor och natur.