Socialt ansvar

Vi tycker att det är viktigt att vara med och bidra på många olika plan och då inte minst att bidra till samhället, för både människor och djur. Därför har vi noga valt ett antal initiativ som vi stöttar.

Stolt sponsor till Äldrekontakt

JOBmeal har ett samarbete med den ideella organisationen Äldrekontakt där vi både sponsrar och bidrar volontärt till fikaträffar för våra äldre medborgare.

Fikar för att träffas

För att bryta de äldres ensamhet, där många sitter hemma och längtar efter gemenskap, ordnar organisationen Äldrekontakt gemensamma fikatillfällen hemma hos sina volontärer. Det innebär att volontärerna öppnar upp sina hem och dukar upp till fika för äldre som även hämtas och skjutsas hem av volontärchaufförer. Fikaträffarna är en viktig glädjespridare för deltagarna som får komma och umgås över en god, värmande kopp kaffe.

Genom regelbundna fikaträffar kan den ofrivilliga soicala isolering som tyvärr många äldre drabbas av brytas. Inte mindre än en tredjedel av våra gamla uppger att de ofta eller alltid känner sig ensamma.

Om Äldrekontakt

Organisationen riktar sig till medborgare som är 75 år eller äldre och som lever isolerade eller känner sig ensamma pga liten kontakt med familj och vänner. Äldrekontakt finns nationellt med 1000 volontärer​ där 600 äldre får hjälp varje månad​ genom träffar i 34 kommuner.

 

Stöttar vattenprojekt i Afrika

JOBmeal är med och stöttar den indeellan orgnaisationen The Water Project som genom att tillhandahålla pålitliga vattenprojekt hjälper samhällen i Afrika söder om Sahara, vilka lider av brist på tillgång till rent och säkert vatten. De motverkar också vattenkrisens framfart genom utbildning, expertis och ekonomiskt stöd för vattenprojektkonstruktion. På JOBmeal är vi stolta över att få bidra till att öka förutsättningarna för rent vatten i vår värld, för det är en mänsklig rättighet! 

Över 500 pund till The Water Projects borrhålsprojekt  i Sierra Leone

Under 2021 samlade JOBmeal tillsammans med Borg & Overström in över 500 pund till ett borrhålsprojekt i Sierra Leone som The Water Project driver. Med hjälp av donationen har The Water Project kunnat hjälpa till att ge säkert vatten och hygienutbildning till människor i Tardi och det omgivande samhället.

Genom att borra ett borrhål och installera en handpump har Tardi och det omgivande samhället försetts med mycket tillgängligt rent dricksvatten. 

Inom ramen för projektet ges också utbildningarna i hygien och sanitet som inkludera hur man gör en handsfree-handtvättstation och behovet av att hålla toaletterna rena.