Beyond certification - för en hållbar framtid

Känner du till att över 70% av världens kaffebönder generellt sett inte har möjlighet att bli certifierade?

På JOBmeal drivs vi av vår passion för kaffe och te samt respekt för människor och miljö. Med vetskapen om att mer än 70% av världens alla kaffeodlare inte kan bli certifierade vill vi lyfta blicken från certifiering och ta ett utökat ansvar som företag. Vi tycker att en hållbar framtid och en sund värld handlar om mer än certifiering. Det är därför vi kallar vårt hållbarhetsarbete för Beyond Certification.

 

JOBmeals arbete för en sund värld

Vi är övertygade om att vi som företag måste ta ett större ansvar för vår miljö. I dag är hållbara produkter och tjänster en minst lika viktigt faktor som pris när våra kunder, konsumenter och affärspartners väljer leverantör. JOBmeal har därför ett långtgående hållbarhetstänk som vi har delat in i följande tre delar:

 

Ansvarsfull produktportfölj

Minskat klimatavtryck

Socialt ansvar

Vi vill servera ansvarsfulla koppar och arbetar aktivt med bättre inköp liksom en hållbar produktportfölj.

 

Läs mer

 

Genom innovation och samarbete kring hållbara lösningar jobbar vi för en klimatpositiv planet.

 

Läs mer

Vi ger tillbaka lokalt till samhället genom sponsring till organisationer och frivilligt arbete av våra anställda.

 

Läs mer

Vi är en del av JDE Peet’s viktiga hållbarhetsarbete

Som en del av JDE Peet's ingår JOBmeal i ett omfattande hållbarhetsarbete som drivs på global nivå. Det betyder att vi är en del av JDE Peet’s ambitiösa hållbarhetsagenda där koncernen bl.a. ska

  • ha 100% ansvarsfullt handlat kaffe, te och palmolja till år 2025. Detta arbete sker ihop med den oberoende organisationen Enveritas.
  • reducera utsläppen av växthusgaser tilll att vara NetZero år 2050. Ett omfattande arbete har bl.a. gjorts i fabriken i Gävle där Gevalia-kaffet rostas till perfektion med förnybar energi.

Mer om detta och mycket annat hållbarhetsarbete finns att ta del av på JDE Peet's hemsida, https://www.jdepeets.com/sustainability/